STATUS: Ferdigstilling


Bakgrunn

Styret har over lengre tid villet gjøre noe med underlaget på lekeplassen. Selv om den i dag er satt opp etter foreskriftene får styret stadig melding om at det ligger kattavføring i sanden. Dette utgør en direkte helsefare for småbarn som leker der. I tråd med sameiets fokus på HMS, ønsker styret å legge et permanent gummibelegg.

Et slikt belegg vil ha flere fordeler:

 1. Problemet med avføring fra katt (og hund) minimeres.
 2. Sanden på lekeplassen vil ikke lenger "sige" ut over det ellers gressbelagte jordet.
 3. Sand vil ikke lenger være tilgjengelig for tilgrising av fellesarealet; herunder tetting av offentlige kommer
 4. Lekeplassen blir vesentlig enklere å vedlikeholde.
 5. Lekeplassen og fellesarealet generelt går et estetisk løft.

Forslaget sammen med et innhentet tilbud fra leverandør av fallmatter ble presentert på årsmøte 2015 og ble enstemmig vedtatt at vi skulle gjøre noe.

Prosjektet

Prosjektet ble utsatt i 2015 grunnet en stor og uventet investering knyttet til vedlikehold av ventilasjonssystemet. Dette har gitt styret tid til å se nærmere på produkter, leverandører og priser. Styret besøkte nylig Hagemessen 2016 på Lillestrøm. Vi presenterte våre tanker, skisser og budsjett til alt fra produsenter av lekeplasser til landskapsarkitekter og fikk mange gode tips og råd. Her er hovedpunktene vi ønsket tilbakemelding på og svarene vi fikk:

1. Fordeler og ulemper med gummimatter kontra helstøpt gummidekke?

Gummimatter fordeler:

 1. Ca halvparten av prisen på helstøpt gummidekke.
 2. Kan teoretisk sett legges selv.

Gummimatter ulemper:

 1. Vanskelig å ivareta en jevn og pen overflater over tid. Har skjøter som samler smuss og/eller forskyver seg.
 2. Passer best til kvadratiske områder og vil derfor kreve "sløsing med m2" hvis man kun ønsker å dekke fallområdene rundt lekeapparatene.
 3. Krever ordentlig grunnarbeid, flatt terreng og god drenering.

Helstøpe gummidekke fordeler:

 1. Gummiasfalt legges ut flytende, og kan dermed støpes nøyaktig slik vi måtte ønske. På den måten trenger vi dekke et mindre område enn ved bruk av fallmatter.
 2. Utseende forblir intakt og er vedlikeholdsfritt.
 3. Har ekstremt god drenering.
 4. Farger og mønster kan enkelt designes/tilpasses hvis ønskelig.

Helstøpe gummidekke ulemper:

 1. Dobbelt så dyrt som fallmatter.

 

2. Hvor realistisk er det at vi kan gjøre deler av jobben for spare penger?

Vi kan teoretisk sett fjerne dagens fallsand selv og få den bortkjørt. Det er snakk om ca 30 kubikkmeter med sand. Det vil koste oss x tid og x antall frivillige pluss leie av tre eller fire containere med bortkjøring. Denne jobben tar leverandørene ca 20.000 kr for.

3. Kan vi selge sanden til noen som trenger den, og på den måte tjene litt penger i prosessen?

Nei. Det finnes tydeligvis regler for salg av brukt fallsand. Fjerning av sanden blir kun en kostnad.

4. Hva med miljøet rundt "fallområdet"? Sår vi nytt gress? Legger vi heller? Asfalterer vi?

Styrets ønske er å skape et pent og ryddig utemiljø som er enkelt å vedlikeholde og står seg godt over tid. Ømrådet vil også inneholde en form for sittegruppe. Gjerne permanent. Vi blir anbefalt å enten legge ned heller eller brostein.

En idé eller forslag

Sameiet har i dag noen brosteinbelagte områder, og minst en av disse benyttes aldri; området utenfor Solveien 59A. Hva om vi flyttet steinene fra dette området over til lekeplassen? Da slipper vi kjøpe ny stein og vi utnytter samtidig eksisterende ressurser. Dagenens brosteinbelagte område blir erstattet med gress.

Styret tenker langsiktig og ønsker heller å investere i noe som bidrar heve verdien av sameiets fellesområde og også lar fremtidige generasjoner nyte et solid og pent utemiljø.

Inspirasjon

Status så langt i prosjektet:

23. APR 2016

Styremedlem Ove Hellevang besøkte Hagemessen 2016 på Norges varemesse på Jessheim. Her fant han både inspirasjon og lokale leverandører som kanskje kan hjelpe oss.

22. AUG 2016

Styret kontaktet Maskin og Utemiljø AS og avtaler befaring av lekeplassen.

29. AUG 2016

Gjennomført befaring fra Maskin og Utemiljø AS. Les om befaringen her..

1. APR 2017

Styret har endelig prioritert å åpne saken om utbedring av lekeplassen etter å ha mistet litt motet etter siste befaring. Ny befaring er utført. Denne gangen av lokal bedrift. Under befaringen ble styret gjort oppmerksom på noen punkter som styret må ta stilling til:

 1. Det ene lekeapparatet innfrir ikke dagens regler for barnesikkerhet.
 2. Begge lekeapparatene bærer preg av å ha stått siden sameiet ble bygget i 1989. Legger vi gummibelegg vil vi høyst sannsynlig måtte bytte ut apparatene før belegget. Det er ikke mulig om å legge belegget på nytt.

I kjølevannet av denne informasjonen og styrets ambisjoner om å bygge noe som varer i nye 27 år, har styret bedt om utredning om muligheten for fjerning av begge dagens apparater og erstatte de med noe nytt og sikkert.  Som alltid blir pris en avgjørende faktor for valg av leverandør.

3. AUG 2017

Styret har blitt tipset av flere leverandører at vi kan spare penger ved å gjøre noe av jobben selv. Det er i så fall snakk om å:

 • Demontere eksisterende 2 apparater
 • Samle opp all eksisterende fallsand
 • Fjerne fallsand og demonterte apparater

Dugnaden kan spare sameiet ca 40 000 kr.

30. SEP  2017

Styret har mottatt beskjed om at et stort antall av beboere stiller seg bak ideen om å utbedre lekeplassen. Dette gir styret et styrket mandat som lar styret prioritere saken høyere. Det foreligger allerede noen alternativ på hvordan vi kan løse dette, både økonomisk og utførelsesmessig, men ingen har enda overbevisst.