Ny sak

For å få en ny sak behandlet må du benytte dette skjemaet. Din sak vil da automatisk bli lagt inn i styrets digitale verktøy for behandling.

Oppdatering i eksisterende sak

Ikke bruk skjemaet ved ny info i en allerede innsendt sak. Så snart styret har kvalifisert om saken kan behandles vil innsender av saken motta en e-post fra styret@soljordet.no. Videre dialog i saken vil foregå via e-post.

Kriterier for å få en sak behandlet av styret

  1. Sak sendes inn via skjemaet for innsending av saker.
  2. Nødvending fakta om gjeldende tema må beskrives eller dokumenteres.
  3. Kun én sak sendes inn om gangen.