Oppdatering i eksisterende sak

Ikke bruk skjemaet ved ny info i en allerede innsendt sak. Så snart styret har kvalifisert om saken kan behandles vil innsender av saken motta en e-post fra styret@soljordet.no. Videre dialog i saken vil foregå via e-post.

Kriterier for å få en sak behandlet av styret

  1. Sak sendes inn via skjemaet under
  2. Sakens beskrivelse må være sakelig og ev. påstander må dokumenteres
  3. Kun ett tema per sak

Imøtekommes ikke overnevnte 3 punkter blir ikke sak behandlet av styret.