Skulle du ha en ny sak du mener styret burde se på, må du sende styret en skriftlig henvendelse. For å få din sak behandlet trenger du å fylle ut dette skjemaet på nettsiden. Din sak vil da automatisk bli lagt inn i styrets digitale verktøy for behandling.

NB! IKKE bruk skjemaet ved ny info i en allerede innsendt sak.

Skulle du har ny informasjon i en allerede innsendt sak, vær snill å send dette på styrets e-post: styret@soljordet.no. Er du usikker, kontakt styret. På forhånd takk! :-)