Plastemballasje

For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og reduserer samtidig CO2 - utslippet med 1,5-2,5 kg. Gjenvunnet plastemballasje blir til blant annet bæreposer, takrenner, plastpotter, fotballdrakter og eeceprodukter.

Papp- og papiravfall

Mengden med innsamlet papir i Norge pr år gjør at vi sparer like mye CO2 som utslipp fra 35000 biler. Papp og papir blir til aviser, konvolutter, skrivepapir, bølgepapp og kartong. Papir ber kan gjenvinnes opptil 5 ganger.

Glass- og metallemballasje

Når vi bruker kildesortert glass i glassproduksjon sparer vi 20 % energi. Glasset som samles inn blir til blant annet nye vin asker, syltetøyglass, isolasjonsmaterialer og glassbetong. Metallemballasje kan bli til spiker, skruer, binders, sykkeldeler og hageredskaper. En gjenvunnet boks makrell-i-tomat sparer CO2 utslipp på linje med 1,5 km i bil. 

Restavfall

Restavfall skal i egen avfallsbeholder med mørke grått / svart lokk. Restavfall skal legges i bæreposer og kastes i beholder for restavfall.

Elektronisk avfall

(EE-avfall)

Disse inneholder ofte tungmetaller og andre skadelige stoffer. På Solgård avfallsplass kan du levere dette avfallet gratis Det vil bli demontert og forsvarlig behandlet. For eksempel kan glass fra gamle TV-apparater inneholde bly og det kan dermed brukes i veggene til røntgenrom på sykehus.

Farlig avfall

Farlig avfall på avveie kan skade både naturen, dyr og mennesker. Ved å levere avfallet på Solgård Avfallsplass kan du være med på å forhindre dette.

Hageavfall

Hageavfall bør komposteres i egen hage, og ikke legges i naturen. For å hindre at hageplanter spres i naturen, kan hageavfallet leveres til Solgård Avfallsplass. Dette er gratis, og du bidrar til at hageavfallet blir til en fin kompost.

 

 

 


Klikk her for å se åpningstider for Solgård avfallsplass (åpnes som ny side)