Egenkontroll brannsikkerhet

Hver dag før du legger deg

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av.
 • Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket.
 • Sjekk at levende lys er slokket.

Hver måned

 • Test røykvarslerne ved å bruke testknappen.
 • Test jordfeilbryteren i sikringsskapet.

Hvert kvartal

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår

 • Gjennomfør en brannøvelse for hele familien.
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

Hvert år

 • Bytt batteri i røykvarslerne.
 • Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger.
 • Test røykvarslerne med røyk.
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

Hvert femte år

 • Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen.
 • Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet.

Hvert tiende år

 • Skift ut røykvarslerne med nye.
 • Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet.

 

Kilder:

Brannvernforeningen
sikkerhverdag.no
Oslo brann- og redningsetat (Facebook)

Spørsmål

Ved ev. spørsmål kan vi kontakte HMS-rådgiver Thorstein Pedersen i VBBL på telefon 48034468 eller vi e-post tp@vbbl.no.