En trussel mot naturlig vegitasjon

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som nnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander.

På samme måte som andre typer avfall som kastes i friområdene, regnes også hageavfall som forsøpling - og er ulovlig å kaste i friområder. Mange har etablert uheldige vaner rundt hageavfall og ser på det som en type avfall som går i oppløsning og forsvinner av seg selv. Hageavfall skaper imidlertid store problemer, ikke minst fordi det ofte blir kastet andre typer avfall på slike fyllinger.

Hageavfall som inneholder fremmede plantearter (frø, røtter) kan dessuten true det biologiske mangfoldet ved at de konkurrer ut naturlig vegetasjon i våre friområder. På www.fylkesmannen.no kan du nne en oversikt over fremmede arter i Norge.

Eksempel på hageavfall

  • Trær
  • Kvist
  • Planter
  • Løv, gress
  • Nedfallsfrukt og lignende

Klikk her for å se åpningstider for Solgård avfallsplass (åpnes som ny side)