De seksjoner som har stoppekran til utvendig kran, plikter å tømme rør for vann og stenge disse. (stoppekran-kjøkkenbenk). Vi minner om oppdatert punkt i vedtekter fra sameiermøte 5. april 2016 punkt 4.1.2 og 3: Rutiner for utekraner

"De seksjoner som har stoppekran til utvendig kran, plikter å tømme rør for vann og stenge disse. (stoppekran-kjøkkenbenk). Sameier plikter videre å sørge for å holde denne åpen mellom ca 1.april og ca 1.oktober. Mislighold, ref §4-1 pkt 5. Styret pålegges å varsle seksjonseierne når stoppekran skal stenges."

Rutine

  1. Åpne utekran slik at vannet renner.
  2. Lukk stoppekran (for utekran) under vasken på kjøkkenet.
  3. Åpne om drenerings- /tømmekran under utekranen.

SMS påminnelse

En kortversjon av denne beskjeden blir sendt ut 1. okt hvert år via SMS til de som har stoppekraner.

Seksjoner med stoppekran

  • Hans Nielsen Hauges Vei: 1A, 3A, 5A, 9A, 11A, 15A, 17A, 19A.
  • Solveien: 41A, 43A, 45A, 49A, 51A, 57A, 59A, 63A, 65A
  • Solielunden: 1A, 5A, 7A, 9A

Kontakt styret ved spørsmål.