Vi minner om oppdatert punkt i vedtekter fra sameiermøte 5. april 2016 punkt 4.1.2 og 3: Rutiner for utekraner

"De seksjoner som har stoppekran til utvendig kran, plikter å tømme rør for vann og stenge disse. (stoppekran-kjøkkenbenk). Sameier plikter videre å sørge for å holde denne åpen mellom ca 1.april og ca 1.oktober. Mislighold, ref §4-1 pkt 5. Styret pålegges å varsle seksjonseierne når stoppekran skal stenges."

En kortversjon av denne beskjeden blir sendt ut 1. okt hvert år via SMS til de som har stoppekraner.

Kontakt styret ved spørsmål.