Hvem betaler hva?

  • Opprettelse av ladeboks vil koste kr 25-30 000,- per ladeboks og betales av brukeren av ladeboksen. Nøyaktig pris legges snart ut.

  • Eget strømforbruk gjennom et abonnement tilknyttet ladeboks betales av brukeren av ladeboksen.

Sentralisert bygging av ladestasjoner

Sameiet har, av økonomiske og geografiske grunner, måtte velge å starte å bygge ladepunkter i det området der sameiets strømforsyning (trafo) står. Dette området inneholder også flest p-plasser.

Hvordan får jeg satt opp et ladepunkt?

  1. Du sender en søknad til styret om å få satt opp en ladestasjon for sin seksjon.

  2. Styret kontakter partner på ladestasjoner og setter de i kontakt med seksjonseier.

  3. Hvis ikke seksjonens p-plass ikke allerede ligger i der det er tilrettelagt for ladepunkt, må seksjon bytte p-plass. Tidligere p-plass blir refordelt til en annen seksjon.

  4. Et ladeabonnement blir satt opp, og du faktureres for den strømmen du forbruker.

Les nye punkt 5.3.1 i vedtektene ang. vilkår for elbillading.

Et ladepunkt tilhører din seksjon og kan ikke tas med hvis du flytter

  1. Ladepunktet blir permanent tilknyttet din seksjon på samme måte som en car-port eller garasje.

  2. Ved salg av en seksjon med ladepunkt følger ladepunktet med seksjon.

Beboeres tilgang til lading er lovfestet

Eierseksjonsloven paragraf 25 presiserer at styret ikke kan nekte en seksjonseier å anlegge ladepunkt hvis ikke det foreligger en saklig grunn. Hva som regnes som en saklig grunn er naturlignok et vurderingsspørsmål, men at sameiet generelt er skeptisk til el-biler eller er redd for brann anses ikke som saklig grunn. Årsmøtet til Soljordet Boligsameie vedtok 23. okt at det skal tilrettelegges for ladepunkter.