Du kan bestille ladeboks i dag. Den betales ikke før du kan bruke den.

Bestill lading

Hvem betaler hva?

Sameiet

  • Sameiet betaler ingenting. Verken for graving og tilrettelegging av infrastruktur eller drift for alle 56 p-plasser.

Beboer med ladebehov

  • De som har behov for å lade betaler kr 5000,- inkl mva for å få satt opp ladeboks. I tillegg betaler de kr 469,- per mnd inkl mva plus strømmen de forbruker (kost for strømforbruk får du til innkjøpspris).

Beboer uten ladebehov

  • Beboere som ikke har behov for lading betaler ingenting. Verken gjennom felleskostnader eller direkte.

Alle 56 seksjoner får tilgang

Det bygges/graves ut til hver eneste p-plass uavhengig om du har oppstilling, carport eller garasje. Du får med andre ord tilgang til ladeboks der du står i dag, og trenger ikke å bytte p-plass.


Veil. skisse som viser områdene som får tilgang til lading.

Hvordan får jeg satt opp et ladepunkt?

Vi kan bestille ladeboks i forkant av bygging av infrastuktur. Du bestiller ladeboks inkl. installasjon via https://www.ladeklar.no/bestilling 

Når er det klart?

Leverandøren er avhengig av Hafslund for å komme i gang med graving og klargjøring av lading. Går leveransen normalt kan alt være klart i løpet av juli 2020. Styret oppdaterer denne artikkelen så snart vi får med konkret info. 

Leverandør

Valgt leverandør er Ladeklar/ Hafslund ECO. De tilbyr en leieavtale der de tar alt ansvar og risiko med å bygge infrastuktur, drifte anlegget og håndtere all dialog, installasjon og service beboeren måtte ha.

100 prosent av Hafslund E-COs produksjon er vannkraft. I tillegg til å bidra med sikker og fornybar kraftforsyning skaper virksomheten arbeidsplasser og skatteinntekter i en rekke norske byer og tettsteder. Også overskuddet fra virksomheten går fullt og helt tilbake til samfunnet.

Les mer om Hafslund E-CO 

Ladeboks og app

Ladeboksen med tilknyttet administrasjonssystem som gjør det mulg å styre og overvåke via app kommer fra den norske produsenten Easee 
Via knappene under kan du laste ned appen til din smarttelefon.

Beboeres tilgang til lading er lovfestet

Eierseksjonsloven paragraf 25 presiserer at styret ikke kan nekte en seksjonseier å anlegge ladepunkt hvis ikke det foreligger en saklig grunn. Hva som regnes som en saklig grunn er naturlignok et vurderingsspørsmål, men at styret generelt er skeptisk til el-biler anses ikke som saklig grunn.

Årsmøtet til Soljordet Boligsameie vedtok 23. okt 2019 at det skal tilrettelegges for ladepunkter.