Kildesortering

Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi bruker avfallet på nytt forurenser vi mindre enn ved å lage produkter av nytt materiale.

Gå til rutiner rundt kildesortering.

Brannsikkerhet

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen.

Gå til rutiner om brannsikkerhet.

Rutiner utekraner

De seksjoner som har stoppekran til utvendig kran, plikter å tømme rør for vann og stenge disse. (stoppekran-kjøkkenbenk).

Gå til rutiner for utekraner.

Brøyting og snømåking

Det er lett å bli overveldet av store snømengder. Da er det greit å vite at sameiet har avtale med brøytemanskap.

Gå til rutiner for brøyting og snømåking.