Først og fremst ønsker vi deg hjertelig velkommen til Soljordet. Her er det godt å bo.

Vedteket og ordensregler

Å bo side om side i harmoni i et sameie eller borettslag krever noen lover og rutiner. Sett deg derfor inn i sameiets vedtekter og ordensregler.

Tv og internett

Les om vår kollektive avtale med Altibox for TV og internett.

Lading av elbil

Trenger du tilgang til lading av bil? Ladeinfratruktur forventes å stå klart ila. 2022. Følg med på prosjektet.

Hva og hvor kan du kaste søppel

Sameiet har fem avfallssoner. Vis hensyn og ikke dytt mer avfall inn i en allerede full container. Sjekk om den ved siden av er tom eller ikke full. Er alle fulle ved ditt avfallsområde, bruk en av de fire andre. Lær hva du kan kaste hvor.

Brannsikkerhet

Sett deg inn i grunnleggene brannsikkerhet.

Utekran

21 av 56 seksjoner i sameiet har stoppekran under vasken på kjøkkenet. Denne kontrollerer en utekran som deles med en tilstøtende nabo. Rør må tømmes og stenges hver høst for å forebygge ødelagte rør. Styret sender automatisk ut SMS til alle seksjoner som har stoppe kran i oktober hvert år.

Seksjoner med stoppekran:

  • Hans Nielsen Hauges Vei: 1A, 3A, 5A, 9A, 11A, 15A, 17A, 19A.
  • Solveien: 41A, 43A, 45A, 49A, 51A, 57A, 59A, 63A, 65A
  • Solielunden: 1A, 5A, 7A, 9A

Kontakt styret

Har du noe du føler styret bør følge opp, send inn dette som en sak på vårt skjema. Saken blir automatisk lagt til behandling og alle i styret blir varslet. Hverdagslige spørsmål henvises til e-post: styret@soljordet.no. Se også styrets kontaktinformasjon.