Sameiet har en avtale med brøytemannskap. Som grunnregel trenger ikke styret å varsle leverandøren. De overvåker været og igangsetter brøyting etter behov. Følgende rutiner og rammer gjelder for brøyting, strøing og snømåking i sameiet:

Områder som brøytes og strøes

  1. Gangveier
  2. Parkeringsplasser

NB! Skal det være mulig for brøytemannskap å rydde p-plasser for snø, må alle biler rundt din p-plass flyttes. Styret vil varsle via SMS i forkant av avtalte tider, men blir ikke alle biler flyttet ryddes ikke noen p-plasser.

1 meter sikkerhetssone

Brøytemannskapet har en sikkerhetssone på ca 1 meter fra byggmasse det er mulig. Dette er for å unngå skade på carporter/garasjer, søppelskap og boder.

Områder som ikke ryddes for snø eller strøes

  1. Foran postkasser
  2. Foran søppelskap
  3. Foran carport/garasjer
  4. I og foran trappeoppganger
  5. Rundt parkerte biler

Beboere må bidra

Som du ser fra listen over, er det noen områder der vi beboere må bidra selv. Rundt egen bil kjenner nok de fleste til, men det er viktig at du også bidrar til fellesskapet og hjelper til der du kan. Mangler du utstyr? Gi beskjed til styret.

Tre kasser med strøsand

Sameiet har tre kasser med sans som skal brukes til strøing av overnevnte områder. Dette må beboere ta tak i selv.