Den 14. juli 2015 lagde styret en sak med tittel: "Ladeuttak for elbil". Uken etter ba styret om en befaring fra Østlandske Elektro for å sjekke sameiets muligheter for utbygging og kapasitet. Tilbakemelding fra Hafslund var at det var bra med kapasitet i området. Videre fremdrift ble det ikke før styret, i november 2016 på Vansjø Boligbyggelag sin samling, ble anbefalt å skaffe seg kunnskap om dette med lading.


Inngangspartiet til seminar om ladestasjoner hos Salto.

I juni 2017 kom styret over en landsdekkende leverandør av lading og ladesystem. De hadde jevnlige åpne møter for styreledere og medlemmer der de forklarte, analyserte og anbefalte løsninger basert på behov. Styret utsending, Ove Hellevang, kom tilbake med ny kunnskap og inspirasjon. Vi hadde blitt skissert en løsning for snaue 200 000 kr for å bygge en så-kalt sentralisert ladestruktur. Planen var at vi skulle sette opp noen få ladepunkter like i nærhenten av sameiets transformator, som står like innenfor gjerdet ved innkjørsel fra Solveien. Fremdrift stoppet allikevel opp da det var viktigere saker å ta tak i sameiet.

Årsmøtet 2019 vedtok å tilrettelegge for lading

I mars 2019 kom styret over et nytt elektrofirma som ville samarbeide med en svært kunnskapsrik leverandør av ladestasjoner og smart ladesystem. Styret mottok et konkret tilbud og det ble fremarbeidet en bedre variant av løsningen vi hadde fått presentert to år før.

Tilbud, løsning og kostnadsrammer ble presentert for årsmøte 2019, og årsmøtet vedtok at sameiet skulle tilrettlegge for lading og samtidig går for fremlagt tilbud.

Styret endret kurs

Uken etter årsmøtet blir styret gjort oppmerksom fra Vansjø Boligbyggelag om at det fantes en leverandør som ville bygge ladepunkter til alle sameiets 56 p-plasser uten at det kostet sameiet et øre. Kun den som trengte å lade skulle betale. Leverandør tok hele ansvaret for drift og hele risiko hvis ingen ønsket å lade i fremtiden.

På dette tidspunktet var styret igang med å finne en rettferdig måte å bytte p-plasser mellom seksjonseiere etterhvert som flere elbileiere ønsket å lade. Siden planen var å starte å bygge ladeplasser lengst øst i sameiet, måtte f.eks. elbileiere som i dag hadde garasjer lengst vest bytte plass med den som nettopp mistet sin plass fordi et nytt ladepunkt skulle settes opp. Det gikk opp for styret at dette ikke var en realistisk løsning.

Tilgang til lading på alle p-plasser og ingen utgift for sameiet var så fristende at styret signerte avtalen 24. april 2020.

Anbefalt å legge avtale frem for årmøtet

I ukene etter signering innhentet styret juridiske råd for å kvalitetssikre avgjørelsen. Rådet fra juristene var at selv om styret hadde rett til å avgjøre dette selv, burde styret få et vedtak fra årsmøtet. Bakgrunnen for denne anbefalingen var at en slik avtale vil gi leverandøren tilgang til å drifte på sameiets fellesområde i 15-20 år frem i tid, og at det derfor var smart å la fellesskapet være med på avgjørelsen.

Styret spurte leverandør om de kunne sitte litt på den signerte avtalen til årsmøtet hadde fått presentert den. Leverandøren var behjelpelig og gav styret beskjed om at de kunne vente. Styret rakk ikke ordinært årsmøte, og planla å derfor å kalle inn til et ekstrordinært årsmøte i 22. september 2021. Det ble avlyst på grunna av pandemien.

Lovendring gjør at felleskapet dele på kostnadene

24. september 2021 kontakter styret leverandør for å overlevere de dårlige nyhetene, og får ny informasjon om at en lovendring i eierseksjonslover fra januar 2021 gjør at de ikke lenger tilbyr vår type avtale til nye kunder.

1.jan 2021 trådte nye regler for elbillading i borettslag og sameier i kraft. Ikke lenge etter ble styret gjort oppmerksom på at kommunal- og distriktsdepartementet hadde kommet med tolkningsuttalelse der de argumenterer for at den type avtale som sameiet hadde inngått, er i strid med eierseksjonloven § 29.

Les hele artikkelen.

Ikke lenge etter dukket det opp flere og flere uttalelser fra jurister. Her er en uttalelse fra Advokatfirmaet Grette i en artikkel til Norges Eiendomsmeglerforbund fra juli 2021:

“Bestemmelsene i burettslagslova § 5-11 a og eierseksjonsloven § 25 a går ut på at andelseiere og seksjonseiere – som har en rett til å parkere på borettslagets eller sameiets eiendom – får en rett til å etablere ladepunkt på egen parkeringsplass eller til å kreve at det blir satt opp ladepunkt på felles parkeringsareal. Lovbestemmelsene gir altså den enkelte andelseier og seksjonseier krav på eller en individualrett til å etablere ladepunkt.”

Når det kommer til kostnadsfordeling skriver de:

“Fordelingen av kostnader som oppstår når det legges til rette for elbillading gjennom oppgradering av strømnettet og etablering av ladeinfrastruktur, skal i utgangspunktet følge de alminnelige reglene for fordeling av felleskostnader, jf. burettslagslova § 5-19 og eierseksjonsloven § 29. Hovedregelen er at felleskostnader skal fordeles etter fordelingsnøkkelen i borettslag og etter sameiebrøken i eierseksjonssameier. Kostnader til oppgradering av det elektriske anlegget vil være en felleskostnad som skal belastes alle og fordeles i henhold til fordelingsnøkkel eller sameiebrøk.”

Les hele artikkelen.  

Vi får oversendt lenker fra leverandør til oppdaterte lover og regler, men så hører vi ikke mer fra dem.

Styret purrer på leverandør den i den 4 mars 2022 og den 7. mars 2022 mottar styret et helt nytt revidert tilbud.

To tilbud å velge mellom

Nå som det forelå en ny type avtale, kontaktet styret en leverandør nummer to. De leverte mye av det samme, men hadde en annen måte å prise hvordan de som lader forholder seg til kostnader. Begge avtalene ble lagt ved innkalling til årsmøte og ble presentert den 31.03.22. Årsmøtet enstemmig vedtok at sameiet inngår avtale med leverandør Ohmia Charging. Avtalen ble signert samme dato.

Veien videre

Styret venter nå på dato for planleggingsmøte der tidsplan skal presenteres og detaljer diskuteres.

Styret håper å installert tilgang til lading til alle p-plasser (oppstilling, carport og garasje) i løpet av høsten. Konkret info deles på nettsiden så snart vi har den.