Den 3. juni 2022 ble styret varslet om at søknad søknad om utvidelse av det elektriske anlegget godkjent i sameiet er godkjent av netteier Elvia.

Neste skritt er noen avklaringer mellom prosjekteier og deres underleverandører.